Ankieta zakończona

Z dniem 1 marca 2009 r. ankieta została zamknięta. Wszystkim, którzy zechcieli udzielić odpowiedzi a także podzielić się z nami cennymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek cyfrowych w Polsce, bardzo dziękujemy. Po przeanalizowaniu wyników ankiety, zostaną one przekazane do publicznej wiadomości.

Poniżej prezentujemy treść ankiety, gdyby ktoś był nią zainteresowany. Nie ma już jednak możliwości wysłania ankiety. Dziękujemy za współpracę!

Wstęp

Niniejsza ankieta zawiera 19 pytań i składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera pytania dotyczące sposobów korzystania z biblioteki oraz preferencji czytelniczych. Część druga zawiera podstawowe pytania ułatwiające zdefiniowanie profilu użytkownika biblioteki cyfrowej. Odpowiedź na te pytania nie jest obowiązkowa. W razie potrzeby można wybrać więcej niż jedną odpowiedź lub ewentualnie nie udzielić odpowiedzi. Odpowiedź można też doprecyzować poprzez własne uwagi i spostrzeżenia.

Część I - Sposób korzystania z biblioteki cyfrowej

 1. Jak często odwiedza Pani (Pan) bibliotekę cyfrową?


 2. W jakim miejscu korzysta Pani (Pan) najczęściej z biblioteki cyfrowej?

 3. Do jakiego rodzaju publikacji zagląda Pani (Pan) najczęściej?
  • Literatura staropolska:
  • Pamiętniki i wspomnienia:
  • Fotografie i pocztówki:
  • Gazety:
  • Podręczniki:
  • Listy adresowe, spisy nazwisk:
  • Albumy:
  • Opracowania historyczne:
  • Artykuły naukowe:
  • Prace doktorskie i habilitacyjne:
  • Inny rodzaj - :
 4. Z jakich publikacji korzystała Pani (korzystał Pan) ostatnio? Proszę podać tytuły:
 5. W jakim celu wykorzystuje Pani (Pan) treści udostępniane w bibliotekach cyfrowych?
  • Do nauki w szkole:
  • Do studiów:
  • Interesuje mnie historia lokalna:
  • Szukam czegoś do czytania:
  • Szukam informacji o moich przodkach:
  • Pracuję naukowo i wykorzystuję źródła dostępne w bibliotekach cyfrowych:
  • Szukam ciekawostek:
  • Z powodu mojego hobby, którym jest :
  • Inny cel - :
 6. W jaki sposób trafiła Pani (trafił Pan) do biblioteki cyfrowej?


 7. W jaki sposób najczęściej przeszukuje Pani (Pan) zawartość biblioteki cyfrowej?
  • Wpisuję szukane słowo do rubryki Szukaj:
  • Powtarzam wyszukiwanie wielokrotnie zmieniając słowa:
  • Przeglądam listy słów w poszczególnych indeksach i wybrane słowa wykorzystuję do wyszukiwania:
  • Wybieram odpowiedni indeks (np. tytułów, wydawców, autorów, słów kluczowych) i wpisuję szukane słowo:
  • Przeszukuję tylko treść publikacji:
  • Przeszukuję listy nowości:
  • Przeszukuję spisy publikacji w kolekcjach tematycznych np.: Gazety i czasopisma; Wojsko Polskie itd.:
  • Budując zapytanie, łączę kilka słów razem np. Poznań szkoły 19w.:
  • W inny sposób - :
 8. W jaki sposób najczęściej korzysta Pani (Pan) z treści udostępnianych w bibliotekach cyfrowych?
  Uwagi:
 9. Czy oprócz polskich bibliotek cyfrowych korzysta Pani (Pan) również z zagranicznych?


  Uwagi:
 10. Czy korzystając z bibliotek cyfrowych napotyka Pani (Pan) na jakieś trudności?


 11. Czy brakuje Pani (Panu) jakichś funkcji w bibliotece cyfrowej?


Częśc II - Dane o ankietowanym

 1. Płeć:


 2. Przedział wiekowy:
 3. Wykształcenie:

 4. Wykonywany zawód:

 5. Kraj zamieszkania:


 6. Miejsce zamieszkania:

 7. Adres e-mail lub numer telefonu:
  UWAGA: Prosimy o podanie danych kontaktowych TYLKO wtedy, jeżeli zgadza się Pani (Pan) na bezpośredni kontakt w przypadku potrzeby doprecyzowania odpowiedzi z niniejszej ankiety. Dane te nie będą użyte do żadnych innych celów.
 8. Pozostałe uwagi: